The darkness of the World

Shabnam Azar, Ali Chakav, Navid Razavi

27/10/2018 The darkness of the World

Details

Zeit : 19:00
Telefon : 0221 42 30 58 24

Shabnam Azar: Poem

Ali Chakav: Sound

Navid Razavi: Visuals

Eintrittspreis: 7 €

Copyright © 2019 MUSICPULS . All rights reserved